top of page

Hoe je ze leert werken!

IMG_0055[1].JPG

De Job Academie methode heeft een Amerikaans arbeidstrainingsprogramma als een inspiratiebron gebruikt om een effectieve Nederlandse methodiek te ontwikkelen. Gecompliceerde taken worden aangeleerd door middel van de job instruction methodiek.

De jongeren die meedoen aan de Job Academie worden uit hun schoolsetting gehaald en leren alle nodige vaardigheden direct op de werkvloer. Deze vaardigheden beklijven beter. De jongeren kunnen gedurende het jaar deelpraktijkcertificaten halen uit het Boris praktijkloket. (voor info klik op logo)

Het is een intensief trainings- en opleidingsjaar voor studenten met leerproblemen en/of een vorm van autisme. De Job Academie heeft het programma ingezet voor jongeren in het laatste jaar van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en praktijkonderwijs (PRO).
 

Het programma wordt uitgevoerd in een middelgroot tot groot bedrijf met 200 of meer medewerkers, met een grote variatie aan functies en veel afdelingen die stageplekken kunnen bieden.

In een dergelijk bedrijf is de kans groter dat leerlingen daadwerkelijk een baan kunnen krijgen.
De studenten volgen een programma waarin ze drie verschillende stages lopen. Daarnaast krijgen zij onderwijs gericht op werknemersvaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. De studenten worden begeleid door een jobcoach en een leerkracht die fulltime in het bedrijf aanwezig zijn. Het doel is om jonge mensen zo op te leiden dat ze voldoen aan de eisen van werkgevers en daardoor in aanmerking komen voor een betaalde baan. Dat kan een baan zijn in het bedrijf waar de opleiding plaatsvindt of in een ander bedrijf in de regio.

Introductieweken
Het jaar begint met een introductieperiode van 3 weken in het klaslokaal. Studenten maken kennis met elkaar en met het bedrijf, leren de weg kennen en volgen cursussen en procedures die alle nieuwe medewerkers doorlopen. Er wordt van studenten verwacht dat ze zich aan protocollen en regels van het bedrijf houden. In deze weken wordt er ook aandacht besteed aan zaken als: timemanagement, omgangsvormen, werkhouding, do's en don’ts op de werkvloer, ongeschreven regels etc. Ook worden studenten getraind in de uitvoering van veelvoorkomende werkzaamheden op de stageafdelingen.

 

Lesprogramma

Het lesprogramma omvat de thema's die van belang zijn in het groeien in de rol van werknemer en in het leven als (jong) volwassene in de samenleving. De thema’s zijn: samenwerken, veiligheid op het werk, digitale vaardigheden, opkomen voor jezelf, werknemersvaardigheden, geldzaken, welzijn en gezondheid en het vinden van werk.

Ook een deel van de vakvaardigheden die jongeren moeten beheersen op de afdeling waar ze stagelopen, wordt tijdens de klassikale lessen aangeleerd.

Voor meer informatie over de stages en overgangsweken, over hoe een werkdag eruit ziet over de begeleiding klikt u op deze knop 

                                          

                                                            Stap voor stap naar werk!

bottom of page