top of page
Unknown.jpeg
Unknown-1.png
Unknown.png

Samenwerken

 

Zonder partners geen Job Academie. Een van de succesfactoren is de samenwerking met verschillende partijen: onderwijs, gastbedrijf, gemeente, MEE Rotterdam en relevante andere (zorg)organisaties. Door samen op te trekken kunnen er voor jongeren meer deuren geopend worden dan wanneer iedere organisatie apart en soms concurrerend aan de slag gaat.

 

De samenwerking houdt ook in dat partners gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor het bereiken van het doel, een baan voor iedere Job Academie student, en het bijeenbrengen van het daarvoor noodzakelijk budget. Iedereen draagt bij: iedere partner brengt eigen (financiële) middelen in.

 

Om met elkaar verantwoordelijk te kunnen zijn, werken alle partners samen in een stuurgroep. Voor het succes van de Job Academie is het zaak om vanaf het begin veel aandacht te schenken aan die gezamenlijke verantwoordelijkheid en er duidelijke afspraken over te maken. Ter ondersteuning van dit proces is er een trainingsprogramma voor partners.

Alle partners dragen samen bij aan het continue verbeteren van het programma en zijn ambassadeurs voor de Job Academie en de leerlingen. Natuurlijk heeft iedere partner ook eigen verantwoordelijkheden en taken in het geheel. 

Informatie over de rollen van de partners kunt u vinden onder deze knop.

 

 

 

                         Samen brengen we ze naar werk!

input.png
logo IJsselgemeenten.jpg
Unknown.jpeg

Informatie over stichting BOOR

Klik op het logo

Informatie over MEE Rotterdam Rijnmond

Klik op het logo

Informatie over Stroomopwaarts

Klik op het logo

Informatie over Team garantiebanen IJsselgemeenten

Klik op het logo

Informatie over Franciscus Gasthuis& Vlietland

Klik op het logo

Informatie over De Zellingen

Klik op het logo

bottom of page