top of page

            Leren werken loont

school 544.JPG

Al vier jaar stromen jongeren vanuit de Job Academie uit naar betaalde banen. Het eerste jaar vond 70% een passende arbeidsplek.

Het tweede jaar 75%.

Na het derde jaar is 50% uitgestroomd naar baan en 25% is door gegaan naar het MBO of een andere onderwijs vorm.

Afgelopen schooljaar door het corona virus, ging de uitstroom naar werk aanzienlijk moeizamer. 50% is  nog uitgestroomd naar naar een werkplek, 45 % heeft een jaar verlenging op de Job Academie geaccepteerd.

De Job Academie leidt tot persoonlijke groei van de jongeren. Jongeren leren zelfstandig te reizen.Hun zelfbeeld verandert ten positieve. Ze krijgen andere inzichten. Gaan nadenken over zelfstandig wonen, over een sport doen. Ze worden zich bewust van hun burgerschap.

 

Om meer over deze resultaten te lezen klikt u op  

 

                                  Bewust worden van hun rol in de maatschappij!

bottom of page