top of page

stagevoorbeelden Ziekenhuis

Klik op  knop 1

stagevoorbeelden Verpleeghuis

Klik op  knop 2

stagevoorbeelden Basisonderwijs

Klik op  knop 3

Stages en overgangsweken

De stages duren tien tot twaalf weken. Na iedere stage is er een zogenaamde overgangsweek, waarin de studenten in de klas vooral bezig zijn met hun CV, de oriëntatie op werk en zich voorbereiden op de volgende stage.

Voordat de studenten met de stages beginnen, hebben de jobcoach en leerkracht de verschillende stageplaatsen in het ziekenhuis verkend en gesprekken met de afdelingsmanagers gevoerd. Zo is in beeld gebracht welke taken en vaardigheden bij de verschillende stages horen. Op basis van deze informatie en de profielen van studenten maken zij een match tussen afdeling en stagiair(e). 

Evaluatie en feedback zijn een belangrijk onderdeel in het leerproces tijdens de stages. Op de vaardigheden en taken die tijdens de eerste stage zijn geleerd, wordt voortgebouwd in een volgende stage. De drie stages samen moeten ertoe leiden dat een stagiair aan het einde van het jaar alle taken beheerst die onder de functie/het werk vallen dat iemand wil gaan doen. De stagiair zal waarschijnlijk in de eerste stage slechts een deel van de taken kunnen uitvoeren en in de volgende stageperiodes steeds vaardiger worden.

 

Indeling van de werkdag

De werkdag van de stagiair begint met een lesuur in de klas van 8.30 uur tot 9.30 uur. De leerkracht behandelt steeds een onderdeel van het lesprogramma. Tussen 9.30 uur en 9.45 uur beginnen de stagiaires met het werk op de stageafdeling. De pauzes en de lunch brengen ze door met hun collega’s. De dag eindigt weer in het klaslokaal. Van 15.00 uur tot 15.30 uur kijken de studenten met de leerkracht en de jobcoach terug op de dag.

In het traject school assistent starten de jongeren op hun stageplek en hebben gedurende dag een gezamenlijk lesuur.

 

De studenten lopen in principe vijf dagen per week stage en werken bij voorkeur tenminste vier uur per dag. In de derde stage nemen de werkuren toe. Het uur in het klaslokaal komt te vervallen en studenten starten de dag op de stageafdeling.

 

​Begeleiding

De studenten worden begeleid door de jobcoach en de leerkracht die fulltime in het ziekenhuis aanwezig zijn. De leerkracht heeft de lead in het lesprogramma en coacht daarnaast een aantal leerlingen tijdens de stages. Ook de jobcoach is niet alleen met coachen bezig. Van hem wordt verwacht dat hij les kan geven en samen met de leerkracht de overige taken verdeelt.

Tijdens de stages spelen ook buddy's, medewerkers van het ziekenhuis, een rol in de begeleiding op de werkvloer.  Zij krijgen een training om zich daarop voor te bereiden.

bottom of page