top of page

Voorwaarden:

  • De jongeren moeten minimaal 16 jaar oud zijn en ingeschreven zijn in het doelgroepen register. 

  • De jongeren solliciteren bij de werkgever, waarmee de Job Academie een samenwerkingsovereenkomst heeft.

  • De jongeren blijven op uw school ingeschreven.

  • De school koopt voor de jongere een plek voor een jaar. Mocht de jongere toch terug moeten vallen op uw school, dan krijgt het resterende bedrag naar rato terug.

 

Aanmeldingsprocedure:

Jongeren kunnen met hun ouders en een afgevaardigde van school zich aanmelden voor een informatie bijeenkomst.

Mochten na deze bijeenkomst, besloten worden om aan te gaan melden dan gaat dat als volgt:

  • De jongere schrijft een sollicitatiebrief, een format van deze brief is te vinden in de menubalk bij Downloads. Jongeren die niet kunnen schrijven, kunnen plaatjes,foto's of tekeningen in voeren bij de gevraagde onderwerpen.

  • De brief wordt naar p.meeuwsen@hetpassercollege.nl gemaild.

  • De jongere wordt daarna uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek met iemand van P&O van het bedrijf en iemand van het Job Academie team en er wordt door de leerkracht en de jobcoach een assessment afgenomen.

  • Wordt de jongere aangenomen dan wordt er een uitbestedingsovereenkomst opgesteld.

bottom of page