top of page

artikel uit Francis Gasthuis 6 september 2017

Job Academie blijkt succesformule voor uitvoering participatiewet

6 september 2017

In september 2016 startte de Job Academie in Franciscus Vlietland, een regionale samenwerking tussen Stichting BOOR, Potenco, MEE Rotterdam Rijnmond en Franciscus Gasthuis & Vlietland, met als doel om kinderen uit het voortgezet speciaal onderwijs intensief te coachen en begeleiden naar een betaalde baan. De groep van 12 leerlingen heeft het eerste studiejaar succesvol afgerond. Op basis van het succes van afgelopen jaar is een doorstart gemaakt met een nieuwe groep leerlingen.

bottom of page