top of page

 

De Boris aanpak voorziet erin dat leerlingen uit het Praktijkonderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs zich goed oriënteren op hun loopbaan, dat ze een passende opleiding krijgen en dat ze begeleid worden bij het vinden van en houden van een werkplek. Het biedt leerlingen op een gestructureerde manier en een doelgerichte werkwijze perspectief om een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Daarnaast zorgt een breed netwerk van bereidwillige werkgevers, intensieve begeleiding en de mogelijkheid tot het behalen van praktijkverklaringen ervoor dat uiteindelijk duurzame plaatsing bij een reguliere werkgever mogelijk is.

Boris is ontwikkeld door de samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven (SBB) en scholen voor Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs, met ondersteuning van het ministerie van OCW en met steun van de werkgevers- en werknemersorganisaties.

De belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Efficiënte en effectieve route van vso en Praktijkonderwijs naar de arbeidsmarkt creëren (voor ministerie van OCW);

  • Meer economisch zelfstandige jongeren, minder uitkeringen (voor ministerie van SZW);

  • Extra mogelijkheid voor bedrijven om jongeren te werven;

  • Optimale inzet van infrastructuur mbo en vo op weg van kwalificatie naar arbeid;

  • Betere positie van vso- en Pro-leerlingen in de maatschappij.

Samenwerkingsorganisatie Beroepsopleidingen en Bedrijfsleven

Studenten krijgen de beste praktijkopleiding met uitzicht op een baan. En bedrijven beschikken nu en in de toekomst over de vakmensen die ze nodig hebben. Dat zijn de doelen van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB).

We erkennen en begeleiden de leerbedrijven waar studenten terechtkunnen voor een stage of leerbaan van goede kwaliteit. En we maken afspraken over wat de student moet weten en kunnen om een diploma te behalen, of bijvoorbeeld een mbo-certificaat voor leven lang ontwikkelen.

Verder leveren we feiten en cijfers, zoals de kans op stage, leerbaan en werk of trends en ontwikkelingen in de sector. Tot slot adviseren we de minister van OCW over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt.

                                                           

bottom of page