top of page
IMG_0608.JPG
IMG_0599.JPG

 

 

De school is klaar en dan............

Maakt u zich zorgen hoe het straks moet gaan met uw kind als de school klaar is?

Is uw zoon / dochter al toe aan werken, of moet hij/ zij nog leren hoe dat allemaal moet?

Is het M.B.O. voor uw zoon of dochter niet geschikt? 

De Job Academie kan voor hem/ haar en voor uw zorgen een goede oplossing zijn. In het laatste jaar van het V.S.O. of Praktijkonderwijs kan uw zoon/dochter meedoen met de Job Academie, als de school waar uw kind op zit, dit ook goed vindt.

Er zijn 5 Job Academie locaties:

Het Franciscus Gasthuis en Vlietland ziekenhuis

Het verzorgings-en verpleeghuis Rijckehove van de Zellingen

Basisschool Harbour bilingual

Basisischool de Globe

Rijnmond Bouw

U kent als ouder/ verzorger uw zoon of dochter het beste. Ook andere familie en vrienden kennen de student vaak goed. Daarom zijn jullie ook zo belangrijk in het leer- en loopbaantraject. Goed contact met familie/ouders/verzorgers is onmisbaar in het hele Job Academie jaar. 

Ondersteuning vanuit thuis

De Job Academie biedt een pittig programma. Ondersteuning van thuis is onmisbaar. Bij iedere stap in het proces wordt u actief betrokken. Er zijn twee informatie avonden tijdens het schooljaar. Daarnaast neemt u twee keer per stage ( 3 stages per jaar) deel aan de ontwikkelplan bijeenkomsten.

Wat kunt u thuis doen?

  • zelfstandigheid stimuleren

  • bijdragen aan het leren van (werknemers)vaardigheden 

​​Voorwaarden van deelname:

  • jongere moet 16 jaar zijn

  • jongere moet ingeschreven staan op een V.S.O.- of Praktijkschool

  • de school moet akkoord zijn met de voorwaarden (zie scholen in de menubalk)

  • jongere moet gemotiveerd zijn om te leren werken

  • jongere moet ingeschreven zijn in het doelgroepen register

  • jongere moet door de sollicitatie commissie van de Job Academie toe gelaten zijn 

Bij Downloads in de menu balk is een leeg sollicitatie formulier te vinden. Uw zoon of dochter kan deze invullen en mailen naar p.meeuwsen@hetpassercollege.nl .

Voor meer informatie of wilt u een aanmelding doen neem dan contact op!

​​

​​

                 

 

Werken kunnen ze bij ons leren!

bottom of page