top of page
school 510.JPG
Ramazan(2)[1].jpg

Werken kunnen we ze leren!

Jongeren met uitstroomprofiel arbeid bij u op school, of jongeren bij u die geen baat hebben bij het M.B.O. kunnen jaar gedetacheerd worden bij de Job Academie.U zou deze jongeren een extra jaar aan kunnen bieden. De jongere is dan niet bij u op school, maar leert de werknemersvaardigheden bij een van de bedrijven die een Job Academie hebben.

Maar waarom zou u dat doen?

Voor veel jongeren is het moeilijk om na school een geschikte arbeidsplek in de samenleving te vinden en te behouden. Ook de stap naar het Middelbaar Beroeps Onderwijs kan te hoog gegrepen zijn. Voor een groot gedeelte komt dit doordat de jongeren nog niet klaar zijn voor die arbeidsmarkt.Ze hebben wel stage gelopen, maar beheersen niet de skills die nodig zijn om een collega te zijn.

De Job Academie leert de jongeren op de werkvloer de vaardigheden die zij nodig hebben om een baan te krijgen en te behouden. Een jaar lang worden deze jongeren op de werkvloer getraind. 5 dagen in de week, uit hun school setting. Een hybride leerkracht, een jobcoach en de buddies van de werkvloer begeleiden dagelijks deze jongeren.

Het lesprogramma is gebaseerd op de volgende thema's

Wat biedt de Job Academie aan de leverende scholen?

 1. Een uitdagende leerwerkplek voor een schooljaar voor de gedetacheerde leerling

 2. Twee maal per jaar een verslag over de voortgang van de gedetacheerde leerling

 3. Stagebegeleider van de leverende school kan aansluiten bij de loopbaanplan besprekingen op de Job Academie

 4. Een uitbestedingsovereenkomst

 5. Begeleiden de jongeren naar werk toe tot een half jaar na beëindiging Job Academie

 6. Twee jaar nazorg

 

Wat verwacht de Job Academie van de leverende school?

 1. Overdracht mentor leverende school met leerkracht en job coach van de Job Academie

 2. Ingevuld Ontwikkel Perspectiefplan van de Job Academie.(te vinden bij downloads in de menublak)

 3. Ondertekende uitbestedingsovereenkomst

 4. Inschrijving doelgroepen register

 5. Vervoer jongere geregeld

 6. betaling van de factuur die in de loop van het schooljaar gestuurd wordt                                                     (een plek bij de Job Academie kost een V.S.O.school in het schooljaar 2020-2021 €16. 500, =,                    een Praktijkschool betaalt €12.000, =)

Informatie over de voorwaarden en de aanmelding van leerlingen kunt u vinden onder de knop

 

Heeft u nog vragen, neemt u dan contact met ons op. ​

                                        Stap voor stap naar een baan!

Afbeelding1.gif

Klik op plaatje voor vergrote versie

bottom of page